български номера от 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нула нула -
1 един един -
2 два два -
3 три три -
4 четири четири -
5 пет пет -
6 шест шест -
7 седем седем -
8 осем осем -
9 девет девет -
10 десет десет -
11 единадесет единадесет -
12 дванадесет дванадесет -
13 тринадесет тринадесет -
14 четиринадесет четиринадесет -
15 петнадесет петнадесет -
16 шестнадесет шестнадесет -
17 седемнадесет седемнадесет -
18 осемнадесет осемнадесет -
19 деветнадесет деветнадесет -
20 двадесет двадесет -
21 Двадесет и един Двадесет и един -
22 Двадесет и две Двадесет и две -
23 Двадесет и три Двадесет и три -
24 Двадесет и четири Двадесет и четири -
25 Двадесет и пет Двадесет и пет -
26 Двадесет и шест Двадесет и шест -
27 Двадесет и седем Двадесет и седем -
28 Двадесет и осем Двадесет и осем -
29 Двадесет и девет Двадесет и девет -
30 тридесет тридесет -
31 Тридесет и една Тридесет и една -
32 Тридесет и две Тридесет и две -
33 Тридесет и три Тридесет и три -
34 Тридесет и четири Тридесет и четири -
35 Тридесет и пет Тридесет и пет -
36 Тридесет и шест Тридесет и шест -
37 Тридесет и седем Тридесет и седем -
38 Тридесет и осем Тридесет и осем -
39 Тридесет и девет Тридесет и девет -
40 четиридесет четиридесет -
41 Forty една Forty една -
42 Forty двама Forty двама -
43 Forty три Forty три -
44 Четиридесет и четири Четиридесет и четири -
45 четиридесет и пет четиридесет и пет -
46 Четиридесет и шест Четиридесет и шест -
47 четиридесет и седем четиридесет и седем -
48 Четиридесет и осем Четиридесет и осем -
49 четиридесет и девет четиридесет и девет -
50 петдесет петдесет -
51 Петдесет една Петдесет една -
52 Петдесет двама Петдесет двама -
53 петдесет и три петдесет и три -
54 Петдесет и четири Петдесет и четири -
55 Петдесет и пет Петдесет и пет -
56 Петдесет и шест Петдесет и шест -
57 Петдесет и седем Петдесет и седем -
58 Петдесет и осем Петдесет и осем -
59 Петдесет и девет Петдесет и девет -
60 шейсет шейсет -
61 Шестдесет една Шестдесет една -
62 Шейсет и две Шейсет и две -
63 шестдесет и три шестдесет и три -
64 Шестдесет и четири Шестдесет и четири -
65 Шестдесет и пет Шестдесет и пет -
66 шестдесет и шест шестдесет и шест -
67 Шестдесет и седем Шестдесет и седем -
68 Шестдесет и осем Шестдесет и осем -
69 Шестдесет и девет Шестдесет и девет -
70 седемдесет седемдесет -
71 Седемдесет една Седемдесет една -
72 Седемдесет двама Седемдесет двама -
73 Седемдесет три Седемдесет три -
74 Седемдесет и четири Седемдесет и четири -
75 Седемдесет и пет Седемдесет и пет -
76 Седемдесет и шест Седемдесет и шест -
77 Седемдесет и седем Седемдесет и седем -
78 Седемдесет и осем Седемдесет и осем -
79 Седемдесет и девет Седемдесет и девет -
80 осемдесет осемдесет -
81 Осемдесет една Осемдесет една -
82 Осемдесет двама Осемдесет двама -
83 Осемдесет три Осемдесет три -
84 Осемдесет и четири Осемдесет и четири -
85 Осемдесет и пет Осемдесет и пет -
86 Осемдесет и шест Осемдесет и шест -
87 Осемдесет и седем Осемдесет и седем -
88 Осемдесет и осем Осемдесет и осем -
89 Осемдесет и девет Осемдесет и девет -
90 деветдесет деветдесет -
91 Деветдесет една Деветдесет една -
92 Деветдесет двама Деветдесет двама -
93 Деветдесет три Деветдесет три -
94 Деветдесет и четири Деветдесет и четири -
95 Деветдесет и пет Деветдесет и пет -
96 Деветдесет и шест Деветдесет и шест -
97 Деветдесет и седем Деветдесет и седем -
98 Деветдесет и осем Деветдесет и осем -
99 Деветдесет и девет Деветдесет и девет -
100 сто сто -