баски номера от 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нула Zero -
1 един Bat -
2 два Bi -
3 три Hiru -
4 четири Lau -
5 пет Bost -
6 шест Sei -
7 седем Zazpi -
8 осем Zortzi -
9 девет bederatzi -
10 десет Hamar -
11 единадесет Hamaika -
12 дванадесет Hamabi -
13 тринадесет Hamahiru -
14 четиринадесет Hamalau -
15 петнадесет Hamabost -
16 шестнадесет Hamasei -
17 седемнадесет Hamazazpi -
18 осемнадесет Hamazortzi -
19 деветнадесет Hemeretzi -
20 двадесет Hogei -
21 Двадесет и един Hogei bat -
22 Двадесет и две Hogei bi -
23 Двадесет и три Hogei hiru -
24 Двадесет и четири Hogei lau -
25 Двадесет и пет Hogei bost -
26 Двадесет и шест Hogei sei -
27 Двадесет и седем Hogei zazpi -
28 Двадесет и осем Hogei zortzi -
29 Двадесет и девет Hogei bederatzi -
30 тридесет Hogeita hamar -
31 Тридесет и една Hogeita bat -
32 Тридесет и две Hogeita bi -
33 Тридесет и три Hogeita hiru -
34 Тридесет и четири Hogeita lau -
35 Тридесет и пет Hogeita bost -
36 Тридесет и шест Hogeita sei -
37 Тридесет и седем Hogeita zazpi -
38 Тридесет и осем Hogeita zortzi -
39 Тридесет и девет Hogeita bederatzi -
40 четиридесет Berrogei -
41 Forty една Berrogei bat -
42 Forty двама Berrogeita bi -
43 Forty три Berrogeita hiru -
44 Четиридесет и четири Berrogeita lau -
45 четиридесет и пет Berrogeita bost -
46 Четиридесет и шест Berrogeita sei -
47 четиридесет и седем Berrogeita zazpi -
48 Четиридесет и осем Berrogeita zortzi -
49 четиридесет и девет Berrogeita bederatzi -
50 петдесет Berrogeita -
51 Петдесет една Berrogeita bat -
52 Петдесет двама Berrogeita bi -
53 петдесет и три Berrogeita hiru -
54 Петдесет и четири Berrogeita lau -
55 Петдесет и пет Berrogeita bost -
56 Петдесет и шест Berrogeita sei -
57 Петдесет и седем Berrogeita zazpi -
58 Петдесет и осем Berrogeita zortzi -
59 Петдесет и девет Berrogeita bederatzi -
60 шейсет Hirurogei -
61 Шестдесет една Hirurogeita bat -
62 Шейсет и две Hirurogeita bi -
63 шестдесет и три Hirurogeita hiru -
64 Шестдесет и четири Hirurogeita lau -
65 Шестдесет и пет Hirurogeita bost -
66 шестдесет и шест Hirurogeita sei -
67 Шестдесет и седем Hirurogeita zazpi -
68 Шестдесет и осем Hirurogeita zortzi -
69 Шестдесет и девет Hirurogeita bederatzi -
70 седемдесет Hirurogeita -
71 Седемдесет една Hirurogeita hamar bat -
72 Седемдесет двама Hirurogeita bi -
73 Седемдесет три Hirurogeita hiru -
74 Седемдесет и четири Hirurogeita lau -
75 Седемдесет и пет Hirurogeita hamabost -
76 Седемдесет и шест Hirurogeita sei -
77 Седемдесет и седем Hirurogeita zazpi -
78 Седемдесет и осем Hirurogeita zortzi -
79 Седемдесет и девет Hirurogeita bederatzi -
80 осемдесет Laurogei -
81 Осемдесет една Laurogei bat -
82 Осемдесет двама Laurogeita bi -
83 Осемдесет три Laurogeita hiru -
84 Осемдесет и четири Laurogeita lau -
85 Осемдесет и пет Laurogeita bost -
86 Осемдесет и шест Laurogeita sei -
87 Осемдесет и седем Laurogeita zazpi -
88 Осемдесет и осем Laurogeita zortzi -
89 Осемдесет и девет Laurogeita bederatzi -
90 деветдесет Laurogeita hamar -
91 Деветдесет една Laurogeita bat -
92 Деветдесет двама Laurogeita bi -
93 Деветдесет три Laurogeita hiru -
94 Деветдесет и четири Laurogeita lau -
95 Деветдесет и пет Laurogeita bost -
96 Деветдесет и шест Laurogeita sei -
97 Деветдесет и седем Laurogeita zazpi -
98 Деветдесет и осем Laurogeita zortzi -
99 Деветдесет и девет Laurogeita bederatzi -
100 сто Ehun -